การขออนุญาต

ช่องทางการขออนุญาต

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ OSSC

2. ช่องทาง Email : fda.cpho@gmail.com  

    (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ก่อนดำเนินการ

    ทางอีเมลล์)

3. ช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (เปิดใช้งานผ่านระบบ Skynet)

**รอประกาศจากกระทรวง

 

ช่องทางการขอรับคำปรึกษา

ตรวจสอบ/สืบค้น ใบอนุญาตสถานประกอบการ

คู่มือการขออนุญาตต่าง ๆ

คู่มือประชาชน

เว็บไซต์ ศึกษาการขออนุญาต

เอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

280 หมู่15 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000